Loading...
Fanfare
29 mei T/M 22 jun ’24

Fanfare

Deel III
It slotstik mei Easterlittens as dekôr

As ien berne wurdt, dan stean se der. As ien stjert, dan stean se der. As ien 50 jier troud is of as in nije supermerk iepene wurdt, dan stean se der. In hiel libben lang.   

In de grote locatievoorstelling Fanfare maak je kennis met de leden van een muziekvereniging in een klein dorp, die – ondanks alles en wat er ook gebeurt – iedere dinsdagavond samenkomen om te repeteren. Terwijl voorzitter Wieke zich stort op de voorbereidingen voor het zomerconcert, vraagt euphoniumspeler Rinse zich af of hij met zijn slechte ogen nog wel mee kan blijven doen. En aan de nieuwe dirigent Jetske moeten de meeste leden nog een beetje wennen. Maar wat er ook gebeurt en hoe hard de wind ook waait: de fanfare gaat altijd door! 

Fanfare is een poëtische en humoristische vertelling over de leden van een fanfare. Over uiteenlopende mensen die op zoek zijn naar harmonie in zichzelf en met elkaar, maar dat lang niet altijd kunnen vinden. Met een grote cast en het artistieke team achter succesvolle voorstellingen als Part-Time Paradise en Under Wetter maakt Tryater in de zomer van 2024 een grootschalige locatievoorstelling met het dorp Easterlittens als decor.

  • Start kaartverkoop 1 december 2023 
  • Toegangsprijzen: € 29,50 (regulier), € 24,50 (Freonen van Tryater), € 17,50 (Jong t/m 25 jr) 
  • Er wordt zowel Fries als Nederlands gesproken in Fanfare. Ondertiteling is aanwezig 

Fanfare-drieluik 

In tijden van toenemende individualisering waarin mensen zich steeds meer terugtrekken uit het verenigingsleven, gingen de makers van Tryater op bezoek bij meer dan dertig fanfares in Fryslân. Wat beweegt ze om iedere week bij elkaar te komen en samen muziek te maken? 

Regisseur en artistiek leider Tatiana Pratley:
“It rekke my om te sjen dat dizze minsken, mei folslein ferskillende eftergrûnen en leeftiden, der alle wiken wer foar kieze om mei-inoar muzyk te meitsjen en op te gean yn eat dat grutter is as harsels. Yn ús foarûndersyk hearden we sa’n soad moaie, oandwaanlike en grappige ferhalen dat we tochten: hjir kinne wy wol trije foarstellings fan meitsje. Sa ûntstie it idee om in trijelûk te ûntwikkeljen en ús in seizoen lang dwaande te hâlde mei de dinamyk fan ‘e fanfare en de driuwfear fan de minsken dy’t deryn spylje. Foar ús stiet de fanfare foar wat grutters, nammentlik de krêft fan de mienskip en it belang om mei elkoar wat weardefols te ûndernimmen.” 

Bij alle drie voorstellingen spelen (leden van) Friese fanfarekorpsen mee. De voorstellingen zijn los van elkaar te bezoeken. Ynblaze speelt zich af bij de repetitie van een korps; in Thúsblaze maak je in Friese huiskamers kennis met een personage uit de slotvoorstelling. De grote locatievoorstelling Fanfare speelt in de open lucht, met het dorp Easterlittens als decor. 


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3_Logo_Colour_Dutch_L.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NL-Medegefinancierd-door-de-Europese-Unie_POS-1920x344.jpgLogo Provincie Fryslan

Het Fanfare-slotstuk is onderdeel van het project phōnē, ondersteund door de Europese Unie. Het project is een samenwerking tussen Europese theatergezelschappen die werken met minderheidstalen. Rond Fanfare is er uiteenlopende uitwisseling met internationale partijen.
 
Tryater speelt 'Fanfare', niet de film maar een locatieproject over Friese hafabra-cultuur
Leeuwarder Courant

Credits

Brecht Wassenaar
Joop Wittermans
Eva Meijering
Lourens van den Akker
Nynke Heeg
Tatiana Pratley
Aukje Schaafsma
Wessel de Vries
Laurens van der Meulen
Maarten Bos
Hanne Pierrot
Mathilde van der Hoop
Afke Manshanden
spel Brecht Wassenaar, Joop Wittermans, Eva Meijering, Lourens van den Akker, Nynke Heeg, Rixt Siderius (stage), Klaske Smid (stage), Oane Marten van der Veen (stage) | concept en regie Tatiana Pratley | regie Aukje Schaafsma | tekst Wessel de Vries | muziek Laurens van der Meulen | dramaturgie Maarten Bos | kostuums Hanne Pierrot, Mathilde van der Hoop | scenografie Afke Manshanden |

Blijf
op de
hoogte

Kijk ook
op onze
socials

Geef een
bezoek aan
Tryater cadeau