Loading...
Dit zijn wij

Over Tryater

Tryater speelt overal in Fryslân en voor iedereen. Ruim 270 voorstellingen per jaar, voor zo’n 25.000 kinderen, jongeren en volwassenen.

Tryater is hét meertalige theatergezelschap van Fryslân en maakt deel uit van de landelijke culturele basisinfrastructuur. We spelen ruim 270 groot- en kleinschalige meertalige (i.i.g. Fries-Nederlandse) voorstellingen per jaar, voor zo’n 25.000 bezoekers: kinderen, jongeren en volwassenen. Met Leeuwarden als uitvalsbasis zie je ons in heel Friesland en ook daarbuiten. In theaters en dorpen, in scholen en op locatie. We brengen nieuwe verhalen, dicht op de huid van ons publiek. Met alle ervaring op zak sinds onze oprichting in 1965 en met alle inspiratie en energie van het jonge talent waarmee we werken. 

Tryater in Europa

Meertaligheid is een mondiaal gegeven. De komende jaren werken we samen met Europese theatergezelschappen in vergelijkbare rurale regio’s met een minderheidstaal, zoals Wales en Bretagne. In verschillende internationale projecten delen we ervaringen en inzichten.

Tryater Rûnom

Tryater maakt niet alleen voorstellingen, maar organiseert er ook programma omheen. Al deze activiteiten zijn gebundeld onder de naam Tryater Rûnom. Tryater Rûnom is soms besloten, soms openbaar. In ieder geval zijn de activiteiten bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is. Of het nu een lezing is, een workshop, een inleiding of een werkweekend: we zoeken naar aansluiting op de belevingswereld van de mensen om ons heen. Via Tryater Rûnom kom je in contact met onze theatermakers en andere toeschouwers. Met z’n allen diepen we de onderwerpen uit die ons bezighouden in Fryslân; gericht op het rijker maken van de persoonlijke beleving.

Talentontwikkeling

Voor talentontwikkeling organiseren we een meerjarige masterclass voor jongeren die van theatermaken hun beroep willen maken. Daarnaast werken we binnen ‘Station Noord’ nauw samen met andere gezelschappen in Noord-Nederland.

Diversiteitsstatement

Tryater wil voor iedereen toegankelijk zijn en laagdrempelige theatervoorstellingen maken. Het is daarom van belang dat de diversiteit van de omgeving waarin Tryater functioneert – Fryslân en Noord-Nederland – zijn weerslag krijgt in het werk van Tryater en in de organisatie zelf. Waar je voorouders vandaan kwamen en/of in welke taal je bent opgevoed speelt hierbij een rol maar ook: gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.

Tryater streeft ernaar voorstellingen te maken die niet alleen meertalig zijn, maar ook meerdere perspectieven op de werkelijkheid tonen. Dat betekent niet alleen dat Tryater open staat voor verschillende perspectieven maar dat we er ook naar streven die perspectieven in onze organisatie te verankeren. We gaan ervanuit dat niet alleen het resultaat van ons werk, de voorstellingen, daardoor rijker worden. Ook het werken zelf wordt rijker.

Blijf
op de
hoogte

Kijk ook
op onze
socials

Geef een
bezoek aan
Tryater cadeau