ANBI

Tryater is een ‘Algemeen nut beogende instelling’

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ‘Algemeen nut beogende instellingen’ (ANBI’s) veranderd.
Er is een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 zetten ‘Algemeen nut beogende instellingen’  verscheidene gegevens openbaar via een internetsite. De gegevens van Tryater kun je vinden via de volgende link