Loading...

ANBI

Tryater heeft een ANBI-status (‘algemeen nut beogende instelling’). Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op haar eigen website.

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van een standaardformulier. In het formulier wordt verwezen naar ons bestuursverslag en ons beleidsplan. Genoemde documenten zijn via de links hieronder in te zien.

Blijf
op de
hoogte

Kijk ook
op onze
socials

Geef een
bezoek aan
Tryater cadeau