Loading...
Phone
1 nov T/M 30 nov

Phone

Minderheidstalen een stem geven
2022-2024


Tryater en zeven andere theatergezelschappen krijgen subsidie vanuit het Creative Europe Fund van de Europese Unie voor het internationale samenwerkingsproject phōnē (Grieks voor ‘stem/spraak’). Het driejarige project – waarvan Tryater penvoerder is – verbindt mensen die tot een taalminderheid behoren over taal- en cultuurgrenzen heen. De gezelschappen werken voor, met en over deze taalgemeenschappen. Het project leidt onder meer tot acht hedendaagse, professionele theaterproducties in 2024.

De gezelschappen hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal spelen in een regionale en/of minderheidstaal. Zij geven de minderheidstaalsprekers daarmee een stem en waarborgen culturele en taalkundige diversiteit in Europa. Het project phōnē versterkt dit streven en biedt de gezelschappen een platform voor kennis en uitwisseling.

Nieuwe stukken en community-festival

Het project bestaat in hoofdlijnen uit twee onderdelen: het schrijven en naar elkaars minderheidstaal vertalen van nieuwe toneelstukken enerzijds en het samenwerken van verschillende generaties amateurspelers anderzijds. Dat levert nieuwe theaterproducties in minderheidstalen op en een internationaal community-festival. Vanuit Tryater neemt schrijver Wessel de Vries (o.a. Under Wetter) deel aan het schrijverstraject. In 2023 start de werving van amateurspelers voor de internationale uitwisseling. Daarnaast komen er onder andere Europa-brede pod- en vodcasts voor het publiek en bewezen werkmethodes en voorbeelden voor theater in minderheidstalen.

Deelnemende gezelschappen

De deelnemende gezelschappen zijn naast Tryater (Nederland / Fries): Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen (Duitsland / Sorbisch), Teatrul Evreiesc de Stat (Roemenië / Jiddisch), Fibin To (Ierland / Iers), Stadttheater Bruneck (Italië / Ladinisch), Teatr Piba (Frankrijk / Bretons), Centro Dramático Galego (Spanje / Galicisch) en Kven national theatre (Noorwegen / Kven). Bij het project zijn naast de genoemde gezelschappen de universiteit Leipzig betrokken voor de onderlinge vertalingen (van de ene minderheidstaal naar de andere) en Hanzehogeschool Groningen voor de evaluatie.

Bekijk de website van het project.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3_Logo_Colour_Dutch_L.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NL-Medegefinancierd-door-de-Europese-Unie_POS-1920x344.jpgLogo Provincie Fryslan

Deze middag wordt georganiseerd in het kader van Phōnē, een Europees project van acht theatergezelschappen die in hun minderheidstaal werken, waar wij als Tryater penvoerder van zijn. In alle thuisplaatsen vindt deze zomer een International Theatre Night of Afternoon plaats, waar de gezelschappen met elkaar uitwisselen en samenwerken in het theatermaken, en de uitwerking daarvan aan het publiek getoond wordt. De middag duurt van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.

De deelnemende gezelschappen verspreiden zich over landen en kleine talen in heel Europa. Naast Fryslân zijn dit Ierland (Iers), Duitsland (Sorbisch), Roemenië (Jiddisch), Italië (Ladinisch), Spanje (Galisisch), Frankrijk (Bretons) en Noorwegen (Kven).

Voorstellingen uit Noorwegen en Frankrijk
Deze middag zien we twee korte voorstellingen (ongeveer 45 minuten): Let the little children come to me van het Kven National Theatre (Kven/Noorwegen) onder regie van onze eigen schrijver Wessel de Vries, en Bastard van Teatr Piba (Bretagne/Frankrijk). Het zijn previews op voorstellingen die de gezelschappen maken; bij beide spelen muziek en het persoonlijke verhaal van de schrijver een belangrijke rol. De stukken worden gebracht in de eigen minderheidstaal, uiteraard met live (Friese) vertaling voor het publiek. We praten ook na met de makers.

Talkshow over theater, samenwerken en taal
Voorafgaand is er een uitgebreid gesprek voor en met de zaal, met onder meer de makers uit Noorwegen en Frankrijk en Friese taalgedeputeerde Eke Folkerts. Over wat het betekent om theater te maken in de minderheidstaal, wat dat artistiek en inhoudelijk betekent, waar uitdagingen liggen om je publiek te bereiken en wat maakt dat men er überhaupt voor kiest om niet in de grotere taal te opereren. Ook wordt de Europese samenwerking besproken, op het gebied van beleid, aanvragen en hoe elkaar te vinden. De voorstellingen zelf worden afgesloten met interessante nagesprekken met de uitvoerders. Aanwezig zijn uiteenlopende partners uit het taal-, theater- en cultuurveld.

Een viertalige middag (Bretons, Kven, Fries en voertaal Engels) vol beleven van en praten over taal en taaleigenheid, met na afloop een hapje en drankje om de dag fijn af te sluiten. Je bent welkom om dit bij te wonen. De middag is gratis toegankelijk, maar wel graag even reserveren!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3_Logo_Colour_Dutch_L.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NL-Medegefinancierd-door-de-Europese-Unie_POS-1920x344.jpgLogo Provincie Fryslan

Als onderdeel van het Europese minderheidstalenproject Phōnē maakt Romke Gabe Draaijer voor Tryater deze eigenzinnige voorstelling, samen met mensen die een Friese streektaal of een taalvariant spreken. In tien repetities werkte de groep toe naar een humoristische uitvoering met een filosofisch rafelrandje: in It lêste wurd maken we het definitieve afscheid van de Friese taal mee, waarbij de dialecten en kleine talen van de provincie de tweede Rijkstaal begraven.

We komme de seal yn, de stuollen netsjes yn it gelid. Kofje en koeke binne efter de kiezzen. Sprekkers skrabje de kiel. Yn de kiste leit de taal. De dialekten en streektalen sizze it Frysk hjoed farwol

Het stuk komt met input van experts uit de Friese taalwereld en met de creatieve inzet van de deelnemende amateurs tot stand. Een bijzonder experiment, uitgevoerd met liefde voor de taal.  

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3_Logo_Colour_Dutch_L.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NL-Medegefinancierd-door-de-Europese-Unie_POS-1920x344.jpgLogo Provincie Fryslan

Phōnē is een groots opgezet internationaal project van zeven theatergezelschappen dat ondersteund wordt door de Europese Unie, met Tryater als penvoerder. Alle gezelschappen, naast het Friese Tryater zijn bijvoorbeeld Bretonse, Galicische en Sorbische organisaties betrokken, maken deze periode in de eigen regio een gelijkaardig stuk over de eigen minderheidstaal. Die performances komen in juli samen in een grote bijeenkomst in Tirol, met een delegatie van alle uitvoerders.

In september 2023 kwamen theatermakers uit Brest (Bretons),  Galway (Iers), Brüneck (Ladinisch), Bautzen (Sorbisch), Storslett (Kvääni), Boekarest (Jiddisch) en Santiago de Compostella (Galicisch) samen in Santiago de Compostela om elkaar te vertellen over de voorstellingen die ze komend jaar in het kader van het phōnē-project zullen maken. Elke theatermaker hield een inspirerende presentatie van zijn/haar manier van werken en manier van regisseren. Voor het eerst kregen de theatermakers een inkijkje in elkaars plannen voor de voorstellingen die komend jaar gemaakt zullen worden. Er waren een hoop interessante overeenkomsten, net als boeiende verschillen. Op de laatste dag werd ook gesproken over de toekomst van het phōnē-project en hoe de diverse theatergezelschappen in de toekomst met elkaar verbonden kunnen blijven, want iedereen onderschrijft het belang van de uitwisseling die in het kader van het phōnē-project tot stand is gebracht.

Wessel de Vries vertelde in Santiago de Compostela over de vorderingen van het Fanfare-drieluik en nam zijn collega-theatermakers mee in de werkwijze en plannen van Tryater. Hij was ook in Santiago de Compostela omdat hij als regisseur in 2024 de voorstelling Let the little children come to me van toneelschrijfster Inger Birkelund zal maken voor het Kvääni National Theatre in Storslett (Noorwegen). Op 22 en 23 juni 2024 verwelkomt Tryater het Kvääni National Theatre uit Noorwegen en Teatr Piba uit Bretagne in Leeuwarden, waar zij (een deel van) hun phōnē-voorstellingen zullen tonen. 

Conferentie Bautzen juli 2023

Begin juli reisde een delegatie van Tryater af naar het Duitse Bautzen. Dat ligt in de deelstaat Saksen, bij de Tsjechische grens, naast Duits wordt er Sorbisch gesproken en in die taal theater gemaakt. Het Deutsch-Sorbisches Volkstheater was vier dagen lang de plaats voor een conferentie over het werken met de kleine taal en hoe we elkaar als instituten kunnen versterken. Naast de acht Europese deelnemende partijen waren er interessante gasten: theatermakers uit Canada, Hawaiï en Australië – laat ons hen ‘oorspronkelijke bewoners’ noemen – die vertelden en uitwisselden over hun taal en cultuur, en hoe hun artistieke werk daar een drager van is. Hele andere achtergronden als die van ons, dat kun je je wel voorstellen. En toch verbindt theater ons. Niet voor niks zijn uit dit lange weekend weer interessante samenwerkingen voortgekomen: daarover later meer!

Internationaal gezelschap toneelschrijvers in Leeuwarden

De laatste dagen van november waren toneelschrijvers van de acht gezelschappen die deelnemen aan het driejarige project phōnē te gast bij Tryater. Ze hebben masterclasses gevolgd, kennis uitgewisseld en afspraken gemaakt voor onderlinge residenties. Vanuit Tryater neemt Wessel de Vries deel aan het project.

De gezelschappen – gevestigd in onder meer Bretagne (Frankrijk), Galicië (Spanje) en Zuid-Tirol (Italië) – hebben met elkaar gemeen dat ze spelen in een regionale en/of minderheidstaal. Voor het project ontwikkelt elk gezelschap in 2023-2024 een nieuwe toneeltekst, die met behulp van Universiteit Leipzig ook naar de andere minderheidstalen wordt vertaald. In Leeuwarden maakten de schrijvers kennis met elkaar, onder meer door samen aan opdrachten te werken. Ze volgden daarnaast workshops en masterclasses van theatermaker/schrijver Tjeerd Bischoff (over onderzoek als onderdeel van het schrijfproces), archeoloog/antropoloog Judith van der Elst (de relatie taal-landschap), theatermaker/kunstactivist Richard Hurford (het werken met communities) en Sabine Asmus (de kunst van het vertalen). De gasten verkenden op zondagmiddag het Friese landschap; ze bezochten onder meer Moddergat en Houtwiel.

In 2023 gaan de schrijvers aan de slag met hun eigen stuk en bezoeken ze elk twee andere gezelschappen om samen te werken en inspiratie op te doen. Per gezelschap worden in 2024 niet alleen de eigen stukken opgevoerd, ook wordt er een avond georganiseerd waarin delen van de andere theaterteksten worden gebracht. Naast het schrijven en vertalen van nieuwe theaterteksten in minderheidstalen, staat binnen phõnē het samenwerken van verschillende generaties amateurspelers centraal. Voor dit tweede onderdeel start in 2023 de werving van amateurspelers ten behoeve van een internationaal communityfestival.

Foto: Piet Douma

Phone

 

International Theatre Afternoon 22 juni '25

Een viertalige middag (Bretons, Kven, Fries en voertaal Engels) vol beleven van en praten over taal en taaleigenheid

Lees meer

It lêste wurd 15&16 maart '24

Een eigenzinnige voorstelling, samen met mensen die een Friese streektaal of een taalvariant spreken

Lees meer

Directors Meeting Santiago de Compostela sept '23

Lees meer

Conferentie Bautzen juli '23

Lees meer

Schrijversmeeting nov '22

Lees meer

Blijf
op de
hoogte

Kijk ook
op onze
socials

Geef een
bezoek aan
Tryater cadeau