Loading...
Dit zijn wij

Partners

Samenwerkingen

Tryater participeert in verschillende collectieve verbanden. 
Station Noord
Podiumkids
Theater inclusief
Dolci 
Arcadia
NAPK
Kunsten ‘92

Partners

Tryater werkt samen met diverse festivals en theatergezelschappen.
Houten Huis
PeerGrouP
Noord Nederlands Toneel
Silbersee
Oerol
Welcome to the Village
Explore the North 

Gesteund door Tryater

We ondersteunen een aantal startende theatergezelschappen met expertise, ruimte en materiaal om het theaterklimaat in Friesland te verstevigen.
Akkers&Velden
Club Nel
De Beweging
De Prutsers
HOMSK
Illustere Figuren

Sponsoren

Met een aantal bedrijven hebben we doorlopende sponsorafspraken.
Drukkerij Van der Eems
Friesland IT

Subsidiënten

Tryater is onderdeel van de BIS (de landelijke basisinfrastructuur) en ontvangt daarom structurele, vierjarige subsidie van het ministerie van OC&W. Ook de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden ondersteunen Tryater structureel.
OC&W
Provinsje Fryslân
Gemeente Leeuwarden

Blijf
op de
hoogte

Kijk ook
op onze
socials

Geef een
bezoek aan
Tryater cadeau