Loading...

In de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

09 05 2022

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat joust troch? Tsjin in prachtdekôr.

By in foarstelling oer in iisbaan treft it net sa min, mar it is kâld dizze dei. Dochs wurdt der fansels gewoan repetearre, op de iisbaan fan Wergea. ,,Ga maar zitten”, seit immen fan de produksje, ,,de stoeltjes hebben stoelverwarming.” Grapke. Der binne oars aardich wat stuoltsjes: 624 om krekt te wêzen. De iisbaan is grut en dus is it spylflak ek grut. Dat komt goed út, sa docht bliken by dizze repetysje, dêr’t omraak draafd, fytst, fochten wurdt.

,,Er is één ding met deze scène aan de hand”, ropt Tatiana Pratley, regisseur, troch in mikrofoan. ,,En dat is: gas geven. Gas met die handel. Een bak energie, de urgentie moet eraf knallen. Jullie moeten het publiek altijd een stap voor zijn, ze overrompelen.”

It ferhaal spilet him ek ôf op in iisbaan. It giet oer it plak dy’t dy ynnimt yn de mienskip fan it doarp, de takomst dêrfan yn in opwaarmjende tiid en de wrakselingen dy’t de mienskip dan ferskuorre. Yn it ferhaal heart dizze iisbaan by de boerepleats fan Afke, spile troch Tamara Schoppert, dy’t fan har finansjeel adviseur ynflústere kriget dat it foar it behâld fan har boerebedriuw de baas is en ferkeapje dat terrein, om dêr huzen delsette te litten – enerzjyneutraal
fansels.

~ Tekst: Jacob Haagsma LC
~ Foto: Hoge noorden/ Jaap Schaaf

» Meer lezen? Klik dan hier.

Nieuws

30 06 2022

Wethouder Hein Kuiken onthult eerste literaire bank van Leeuwarden

Op donderdag 30 juni om 16:00 uur (inloop 15:45 uur) onthult wethouder Hein Kuiken de eerste literaire bank van Leeuwarden…

27 06 2022

Geef je op voor de workshopreeks voordrachtskunst

Wil jij als schrijver tips en tricks om je publiek beter aan je lippen te laten hangen? Het geheim ontdekken…

23 06 2022

Europese subsidie voor internationaal theaterproject

Leeuwarden, 23 juni 2022 – Tryater en zeven andere theatergezelschappen krijgen subsidie vanuit het Creative Europe Fund van de Europese…

16 05 2022

In de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: wandelen vanaf ijsbanen

Bij de locatievoorstelling Under Wetter heeft Tryater vijf wandelingen ontwikkeld die beginnen bij een ijsbaan in Friesland. De routes van…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Kindfiguranten gezocht voor Under Wetter op Terschelling

Nog even en dan gaat de grote locatievoorstelling Under Wetter van start! Under Wetter maakt deel uit van de programmalijn…

31 03 2022

Uitnodiging (muziek)activiteit voor mensen met een visuele beperking

Tryater werkt samen met stichting Komt Het Zien! om mensen met een visuele beperking de mogelijkheid te geven van theatervoorstellingen…

30 03 2022

Omrop Fryslân volgt het proces en maakt tv-serie ‘Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Kunst inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken. Hoe werkt dat creatieve proces? En wat gaat er in de hoofden…

17 03 2022

Informatieavond voor inwoners Wergea e.o.

Van 12 tot en met 28 mei en van 28 juni tot en met 9 juli spelen wij i.s.m. Ivgi&Greben…

Archief

Blijf
op de
hoogte