Loading...
Rottevalle
30 nov T/M 10 dec’23

Rottevalle

Tryater en De Lawei Producties

Tryater biedt samen met schouwburg de Lawei in Drachten jonge makers Stijn Schootstra (1999) en Sybren van der Velde (2001) een podium.

Regisseur Karel Hermans (Tryater) begeleidt de jonge acteurs in hun theatrale zoektocht naar hun gedeelde wortels in het Friese dorp in de buurt van Drachten. Beiden zitten in het afstudeerjaar van de toneelschool: Sybren in Maastricht, Stijn in Amsterdam. Wat hen bindt is opgroeien in De Rottevalle, alhoewel ze elkaar nauwelijks uit die plaats kennen en ieder een heel ander perspectief op de dorpscultuur heeft.

Dorpsindruk
Dat verschil in perspectief, gevoed door soms afwijkende herinneringen en een andere manier van opgroeien in de gemeenschap, is de voedingsbodem voor het theaterstuk dat de jongens maken. Wat het dorp voor elk van de spelers betekent en de indruk die het op hen achterliet, komt naar voren in Rottevalle.

Hermans: ‘It is yntrigearjend hoe’t sy sa útienrinnend it bertedoarp belibje, en hoe’t it bygelyks útmakket watfoar plak dyn gesin yn sa’n mienskip ynnimt. Fierder giet Rottevalle benammen oer it doarpslibben, yn Fryslân mar miskien wol gewoan yn hiel Nederlân. De opfallende types, de sfear, de belibbenissen, de sosjale kontrôle mar ek de gearhing. It is in teätrale syktocht, dêr’t ek in soad lake wurde mei. En it is echt net makke allinne foar de Rottefalsters sels.

  • Rottevalle is een meertalige voorstelling (Nederlands, Fries, Engels)
  • Toegangsprijzen Tryater: € 12,50 (regulier), € 10,- (Freonen van Tryater), € 7,50 (Jong t/m 25 jr)  
  • Toegangsprijzen Lawei: € 17,50 (regulier), € 15,- (CJP/Jongeren)
Opgroeien in Rottevalle: kleurrijke terugblik van Sybren van der Velde en Stijn Schootstra | recensie
Leeuwarder Courant
 
Aanstormende theatertalenten mijmeren over Rottevalle: laveren tussen feit en fictie
Leeuwarder Courant
 
Sybren en Stijn halen jeugdherinneringen op in theatervoorstelling Rottevalle
FrieschDagblad
 
Jonge theatermakers 'onderzoeken' Rottevalle
WaldNet

Credits

concept & spel Sybren van der Velde, Stijn Schootstra | regie Karel Hermans | scenografie Ylke Siemensma (stage) | dramaturgie Nina Thunnissen | muziek Stijn Schootstra | met medewerking van Peter Sijbenga |

Blijf
op de
hoogte

Kijk ook
op onze
socials

Geef een
bezoek aan
Tryater cadeau