Organisatie

Hieronder vind je iedereen die bij de organisatie van Tryater en haar theatervoorstellingen betrokken is.

Tatiana Pratley

Artistiek directeur

Valentijn Fit

Zakelijk directeur

Karlijn Kistemaker

Artistiek leider jeugdtheater

Nina Thunnissen

Dramaturg

Tineke Fopma

Directiesecretariaat

Jelly Steenstra

Coördinatie zakelijk netwerk en verhuur

Berber van Oyen

Hoofd Publiek a.i.

An de Wrede

Publiekswerk, loyaliteit en sponsoring

Rixt Bottema

Planning, kaartverkoop en CRM

Cristine Barends

Marketing en Public Relations en rayonhoofd

Willemina de Jong

Marketing en Public Relations

Jannie van der Veen

Hoofd Educatie

Sytse Jansma

Educatie

Ekko de Bakker

Hoofd Productie en Techniek

Amarins Jansma

Productieleider

Gido Bamboe

Techniek

Jan Bruinsma

Techniek

Gerard Jorna

Techniek

Sigrid Jonker

Techniek

Rutger van der Hout

Techniek

Aart Laferte

Techniek

Bart Schurer

Techniek

Ben Vrielink

Techniek

Johan van der Berg

Administrateur

Anna van der Meulen

Administrateur

Steven Hemstra

Administrateur

Hilly Kronemeijer

Horeca- en vrijwilligerscoördinatie en rayonhoofd

Myrna Sikkes

Pandbeheer

Lisa Ronner

Pandbeheer

Joukje Bosch

Coördinatie kostuumatelier

Jeannette Boskma

Bureauassistent

Willy van Assen

Rayonhoofd

Romke Gabe Draaijer

Rayonhoofd

Karel Hermans

Rayonhoofd

Raymond Muller

Rayonhoofd

Jelle Terwal

Rayonhoofd en voorzitter Freonenbestuur

Trieneke Verbeek

Rayonhoofd

Eline de Vries

Rayonhoofd

Brecht Wassenaar

Rayonhoofd

En verder:

Grafische vormgeving Jelle F. Post

Webdesign  BWH Ontwerpers

Fotografie Bas de Brouwer, Florian Cats, Maarten Dikken, Moon Saris

Video Hatogkroller

Raad van toezicht voorzitter Fred Veenstra; secretaris Relinde Vos; leden Klaas Lourens, Klaas van den Berg, Rachel Feuchtwang

Bestuur Freonen van Tryater voorzitter Jelle Terwal; penningmeester Ron Leen; secretaris Roos van den Berg; bestuurslid  Bianca Domhof, Anneke de Vries adviserend lid Valentijn Fit, An de Wrede, Jelly Steenstra

Vrijwilligers
Finny Andringa, Frans Bakker, Tineke Bleeker, Tini Boelen-Brouwer, Neeltje Bonnema, Joukje Bosch, Yt Bouma, Agnes Bouma, Aukje de Bruin, Peter de Bruin, Epko Dalstra, Diederik van Dijk, Boukje Dijkman, Eef Dijkstra, Els Fongers, Sip van Gelder, Margje van Gelder, Tity Greidanus, Marjan Groen, Geertje Heeg-Folkerts, Harold Hesselink, Dora Hettinga, Tineke Hoekstra, Baukje Idzerda-Venema, Myrthe IJbema, Aleida de Jong, Tytsje Julianus, Jantsje Kalsbeek-Nauta, Syb ten Kate, Berend Lania, Grieteke Martens-de Jong, Oekie van der Molen, Akke Miedema-Tjallema, Tineke van Nek, Berend Overwijk, Jantsje Rinsma, Diedeke Scheper, Betty Sinnema, Jaap Stienstra, Ronnie Titalepta, Tjikke Titalepta-Poortman, Martsje Valk, Hanneke Veltman, Grieteke van der Vlugt, Anneke van der Wal, Gerry de Wal, Susan Wijbenga, Dirk Wiersma

Tryater onderschrijft de Governance Code Cultuur.