Organisatie

Hieronder vind je iedereen die bij de organisatie van Tryater en haar theatervoorstellingen betrokken is.

Leiding artistiek directeur Ira Judkovskaja; zakelijk directeur Valentijn Fit

Spelers Lourens van den Akker, Sjoerd Blom, Robin Bodde, Aly Bruinsma, Beppe Costa, Romke Gabe Draaijer, Karel Hermans, Klaus Jürgens, Marjolein Ley, Tim Linde, Tatiana Matveeva, Eva Meijering, Raymond Muller, Anna Raadsveld, Aukje Schaafsma, Eelco Venema, Eline de Vries, Brecht Wassenaar, Joop Wittermans, Rik Witteveen, Khouloud Zaher, Sonia Zwolska

Regisseurs  Silvia Andringa, Ira Judkovskaja, Karel Hermans, Tatiana Pratley, Aukje Schaafsma, Tamara Schoppert; regie-assistentie Eline de Vries, Job de Roo

Schrijvers en vertalers  Romke Toering, Eelco Venema, Wessel de Vries; vertaler/corrector Marijke de Boer

Dramaturgie  Peter Sijbenga, Inés Sauer

Vormgevers  Elze van den Akker, Hanne Pierrot, Miek Uittenhout, Udo Thijssen

Muziek  Beppe Costa, Peter Sijbenga, Laurens van der Meulen

Kostuumatelier coördinatie kostuumatelier Joukje Bosch, Dianne Bonnema

Techniek en productie hoofd techniek en productie Ekko de Bakker; productie Amarins Jansma; techniek Henk van der Kooi, Aart Laferte, Koos de Vries, Jan Bruinsma, Gerard Jorna, Gido Bamboe, Bart Schurer, Ben Vrielink; beheer gebouw Lisa RonnerMyrna Sikkes

Buro zakelijk en artistiek coördinator Jojanneke Braam hoofd communicatie An de Wrede; educatie Sytse Jansma, Jannie van der Veen; tourneeplanning en kaartverkoop Rixt Bottema; publiciteit Cristine Barends, Elke Verwoerd; directiesecretatiaat Tineke Fopma; financial controller Klaas Scheffer; administrateur Johan van der Berg; coördinatie zakelijk netwerk en verhuur Jelly Steenstra; team theaterdocenten Raymond Muller, Zen Roorda, Roel Tichelaar, Tim Verbeek, Brecht Wassenaar; Rianne Hoogeveen stagiaire DTP Samantha Schoonbeek

Coördinatie vrijwilligers en horeca Hilly Kronemeijer

Grafische vormgeving Jelle F. Post

Webbouwer  BWH Ontwerpers

Fotografie/video fotografie Siem Akkerman, Ruben van Vliet, Moon Saris Video Eduard Rekker

Raad van toezicht voorzitter Fred Veenstra; secretaris Relinde Vos; leden Klaas Lourens, Klaas van den Berg, Rachel Feuchtwang, Paulo Martina

Bestuur Freonen van Tryater voorzitter Jelle Terwal; penningmeester Ron Leen; secretaris Roos van den Berg; bestuurslid  Bianca Domhof, Anneke de Vries adviserend lid Valentijn Fit, An de Wrede, Jelly Steenstra

Vrijwilligers  Finny Andringa, Frans Bakker, Tineke Bleeker, Tini Boelen-Brouwer, Neeltje Bonnema, Joukje Bosch, Yt Bouma, Agnes Bouma, Aukje de Bruin, Peter de Bruin, Epko Dalstra, Boukje Dijkman, Eef Dijkstra, Els Fongers, Sip van Gelder, Margje van Gelder, Tity Greidanus, Marjan Groen, Geertje Heeg-Folkerts, Harold Hesselink, Dora Hettinga, Tineke Hoekstra, Janny Willeke Holtrop, Baukje Idzerda-Venema, Aleida de Jong, Metsje Jorna, Tytsje Julianus, Jantsje Kalsbeek-Nauta, Syb ten Kate, Berend Lania, Grieteke Martens-de Jong, Oekie van der Molen, Akke Miedema-Tjallema, Tineke van Nek, Berend Overwijk, Albertje Overwijk, Jantsje Rinsma, Wytske Rypma, Betty Sinnema, Jaap Stienstra, Ronnie Titalepta, Tjikke Titalepta-Poortman, Jan Ale Tjallema, Martsje Valk, Hanneke Veltman, Grieteke van der Vlugt, Anneke van der Wal, Gerry de Wal, Susan Wijbenga

Tryater onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Voor jeugd en jongeren
Projecten die door ondersteuning verbonden zijn aan Tryater
Tryaterproducties voor volwassenen

Contact

Tryater Oostersingel 70 8921 GB LJOUWERT tel. (058) 288 23 35 kaartferkeap (058) 253 95 50 faks (058) 288 68 24 ynfo@tryater.nl

Sponsoren

Culturele kaart

Bekijk de culturele kaart van Leeuwarden!