Visie & Beleid

Lees hier hoe we Tryater in de periode 2017 – 2020 vormgeven met actueel en verrassend theater, workshops en verdiepingsprogramma’s voor jong en oud.

Tryater: het vermogen om te verwonderen en samen te brengen

Lees hier ons volledige beleidsplan 2017 – 2020

Visie

Tryater zet zich te allen tijde in om met ludiek en eigentijds theater mensen te verwonderen en te verbinden. Ons onderzoek richt zich in 2017 – 2020 vooral op de theatrale vertaalslag van globale vraagstukken naar de eigen belevingswereld, met het idee vanuit bronnen binnen de nabije omgeving wereldomvattende kwesties bespreekbaar te maken. Dit komt voort uit onze perceptie van toenemend zwart-wit denken, een dreigende ‘wij-zij’ houding als reactie op vele crisissen. Onze missie is om doorbreking van dit denken te stimuleren, weerstand te bieden, door vanuit invoelbare posities met nieuwe verbanden te spelen.

In dit onderzoek betrekken we het publiek zowel tijdens voorbereidingen van projecten als na afloop van voorstellingen. We gaan het gesprek aan en via educatie- en participatieprogramma’s zorgen we voor betrokkenheid en verdieping. Dit leidt tot actueel en spannend theater met herkenbare thema’s dat ramen en deuren openzet voor een goed gesprek naderhand.

Acteurs & regie

Tryater werkt met een dynamische gemengde poule van spelers: bekende Tryateracteurs als Joop Wittermans, Aly Bruinsma en Nynke Heeg; een jonge generatie afkomstig van nationale theateropleidingen (Lourens van der Akker, Eva Meijering); nationaal bekende acteurs (Joke Tjalsma, Henk Zwart) en jonge Friese spelers uit Tryater’s interne opleiding (Brecht Wassenaar, Romke Gabe Draaijer).

Onze artistiek directeur Ira Judkovskaja nodigt regisseurs uit die nieuwe kwaliteiten binnenbrengen en een gevoeligheid voor de Friese omgeving opvatten. Zo hebben recentelijk Jos van Kan, Tamara Schoppert, Silvia Andringa en Tatiana Pratley Tryatervoorstellingen gemaakt. Ook worden nieuwe makers voorgesteld, zoals Aukje Schaafsma en Karlijn Kistemaker.

Satelliten

Tryater neemt een grote verantwoordelijkheid voor het culturele klimaat in Fryslân en voor de continuering van ontwikkeling van theater. We spelen daartoe niet alleen onze eigen reguliere voorstellingen, ook scheppen we onder andere ruimte voor projecten die niet door Tryater worden geïnitieerd en gefinancierd, maar wel ondersteund. Zulke ‘verbonden’ projecten noemen we Tryater Satellyt.

Satelliten zijn initiatieven van makers die tijdelijk faciliteiten van Tryater gebruiken, in gesprek gaan met artistieke medewerkers, zakelijk advies krijgen en deelnemen aan de publiciteit. Satellieten zijn een inspirerende kracht binnen het gezelschap. Er is hierdoor een poule makers ontstaan, die in wisselende samenwerkingsverbanden elkaar stimuleren:

  • Skoft&Skiep is het collectief van Aukje Schaafsma, Karel Hermans en Tatiana Pratley gericht op ontwikkeling van een eigen vorm van community based theatre in Fryslân;
  • HOMSK is de naam waaronder acteur/schrijver Eelco Venema zijn autonome artistieke koers ontwikkelt;
  • Illustere Figuren is een collectief van zeven noordelijke ‘jonge makende mannen’ die experimenteren met interdisciplinair theater: Joachim Rümke, Raymond Muller, Tim Verbeek, Joeso Peters, Karel Hermans, Thomas van Ek en Zen Roorda.
Leeuwarden – Friesland 2018

Tryater is van meet af aan intensief inhoudelijk betrokken bij Leeuwarden 2018. Daaruit vloeien in 2017-2019 verschillende samenwerkingsvormen voort: van coproducties tot thematisch verwante projecten. Leeuwarden 2018 is een grote stimulans voor het culturele leven in Fryslân, een kans die Tryater wil benutten en ondersteunen.

Talentontwikkeling
  • In deze periode hebben we talentontwikkelingstrajecten ingezet met twee nieuwe theatermakers: Aukje Schaafsma en Karel Hermans, beide hebben ‘roots’ in het noorden en doorliepen de opleiding Theatraal Performer in Maastricht.
  • Tryater heeft een interne opleiding voor jonge Friese spelers van noordelijke opleidingen die bij Tryater gezamenlijk workshops volgen, een voorstelling maken en meespelen in Tryaterprojecten.
  • Tryater neemt deel aan Station Noord, het samenwerkingsverband van podiumkunstorganisaties in Noord-Nederland, gericht op versterking van talentontwikkeling door onderlinge afstemming van begeleiding en scouting van ‘talenten’.
  • Tryater zet zich in als huis voor nieuwe Friese theaterschrijvers door begeleiding, aanmoediging en experimenteermogelijkheden te bieden aan schrijvers die zich in het Fries of meertalig willen uitdrukken.
Tryater Jong

Met Tryater Jong willen we jeugdvoorstellingen maken die verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en het vrije denken stimuleren. We willen de jongste generaties theater laten beleven als een medium waarmee je vanuit de eigen nabije omgeving met alle mogelijke persoonlijke en wereldomvattende vraagstukken kunt spelen.

Educatie

Tryater heeft vanuit het overkoepelend concept ‘taal, verhaal, verbinding’ educatieprogramma’s ontwikkeld voor iedereen. Theater biedt de ruimte om anders te denken, met nieuwe ogen te kijken. We organiseren rondom onze voorstellingen evenementen met een actieve rol voor bezoekers. De theaterervaring wordt daarbij prikkelend gekoppeld aan persoonlijke levenservaringen. Lees hier meer over wat we doen.