Visie & Beleid

Lees hier hoe we Tryater in de periode 2017 – 2020 vormgeven met actueel en verrassend theater, workshops en verdiepingsprogramma’s voor jong en oud.

Tryater Dichtbij
Activiteitenplan 2021-2024

Lees hier ons volledige beleidsplan 2021 – 2024

Tryater is het enige meertalige theatergezelschap van Nederland. Sinds de oprichting in 1965 maken we theater vanuit verbinding met onze omgeving: de provincie Fryslân. We werken en denken vanuit de meertalige context waarin we leven. Voor ruim de helft van de Friezen is het Fries – onze tweede Rijkstaal – de moedertaal. Tryater maakt groot- en kleinschalig theater voor elke leeftijdsgroep en is overal in Fryslân zichtbaar. Met onze locatie- en reisvoorstellingen strijken we tijdelijk neer in het hart van de lokale gemeenschap. Steeds vaker is dat niet meer het dorpshuis, maar een andere ontmoetingsplaats. We maken maatschappelijk relevante producties, gebaseerd op nieuwe teksten, dicht op de huid van ons publiek.
Hoewel onze kracht in de versterking en ontwikkeling van de Friese theatercultuur ligt, is onze reikwijdte groter dan de provincie Fryslân alleen. Voor talentontwikkeling werken we nauw samen met andere gezelschappen in onze stedelijke cultuurregio. Daarnaast zijn we recentelijk verbonden met andere Europese gezelschappen die in een meertalige context werkzaam zijn. Dit opgeteld onderscheidt ons als BIS-gezelschap.