Organisatie

Medewerkers 2017-2018

Leiding artistiek directeur Ira Judkovskaja; zakelijk directeur Valentijn Fit

Spelers Lourens van den Akker, Sjoerd Blom, Aly Bruinsma, Laila el Bazi,  Beppe Costa, Romke Gabe Draaijer, Nynke Heeg, Karel Hermans,  Marjolein Ley, Tatiana Matveeva, Eva Meijering, Raymond Muller, Aukje Schaafsma,  Eline de Vries, Brecht Wassenaar, Mathieu Wijdeven, Ali Zijlstra

Regisseurs  Silvia Andringa, Ira Judkovskaja, Karel Hermans, Tatiana Pratley,  Karlijn Kistemaker, Aukje Schaafsma, Tamara Schoppert; regie-assistentie Sjoukje Minnema

Schrijvers en vertalers  Romke Toering,  Wessel de Vries; vertaler/corrector Marijke de Boer

Dramaturgie  Nina Thunnissen

Vormgevers  Anne Brouwer, Linda Eijssen, Calle de Hoog, Pim Kraan, Hanne Pierrot, Miek Uittenhout, Sacha Zwiers

Muziek  Douwe Dijkstra, Chris Koopman, Laurens van der Meulen, Peter Sijbenga

Kap en grime Arjen van der Grijn

Kostuumatelier coördinatie kostuumatelier Joukje Bosch, Dianne Bonnema; kostuumuitvoering Hessie Rozenberg, Wolly Prins

Techniek en productie hoofd techniek en productie Ekko de Bakker; productie Nienke Rullmann, Jildou Tjoelker, Amarins Jansma, Akkelien Hovinga, Ruben Bosch; techniek Henk van der Kooi, Aart Laferte, Klaas Ploegh, Remko Smids, Koos de Vries, Jan Bruinsma, Gerard Jorna, Gido Bamboe, Bart Schurer, Ben Vrielink, Jorrit Meinsma; beheer gebouw Daan van Gent, Diana Nijholt; stagair Myrthe IJbema, Serena Hovenga, Marise Bos, Binte Fokkema

Buro zakelijk en artistiek coördinator Jojanneke Braam hoofd communicatie An de Wrede; educatie Sytse Jansma, Jannie van der Veen; tourneeplanning en kaartverkoop Rixt Bottema; publiciteit Grietje Deinum, Sjoukje Werkman, Maeike van Dijk, Cristine Barends; directiesecretatiaat Tineke Fopma; assistentie buro Jeannette Boskma; financial controller Klaas Scheffer; administrateur Johan van der Berg; coördinatie zakelijk netwerk en verhuur Jelly Steenstra; team theaterdocenten Raymond Muller, Zen Roorda, Roel Tichelaar, Tim Verbeek, Brecht Wassenaar; Rianne Hoogeveen stagiairs Willemina de Jong, Hester de Haan, Marianne Nab

Coördinatie vrijwilligers en horeca Hilly Kronemeijer

Grafische vormgeving Jelle F. Post

Webbouwer  BWH Ontwerpers

Fotografie/traileropnames fotografie  Henk Bleeker, Ruben van Vliet, Moon Saris, Knelis Video Patrick van der Wal, Herman Zeilstra

Raad van toezicht voorzitter Fred Veenstra; secretaris Relinde Vos; leden Klaas Lourens, Klaas van den Berg, Rachel Feuchtwang

Bestuur Freonen van Tryater voorzitter Marten van der Molen; penningmeester Ron Leen; secretaris Tineke Hoekstra; bestuurslid  Bianca Domhof adviserend lid Valentijn Fit, An de Wrede, Jelly Steenstra

Vrijwilligers  Finny Andringa, Frans Bakker, Tineke Bleeker, Tini Boelen-Brouwer, Neeltje Bonnema, Joukje Bosch, Yt Bouma, Agnes Bouma, Aukje de Bruin, Peter de Bruin, Epko Dalstra, Boukje Dijkman, Eef Dijkstra, Els Fongers, Sip van Gelder, Margje van Gelder, Tity Greidanus, Marjan Groen, Geertje Heeg-Folkerts, Harold Hesselink, Dora Hettinga, Janny Willeke Holtrop, Baukje Idzerda-Venema, Aleida de Jong, Metsje Jorna, Tytsje Julianus, Jantsje Kalsbeek-Nauta, Syb ten Kate, Berend Lania, Grieteke Martens-de Jong, Oekie van der Molen, Akke Miedema-Tjallema, Tineke van Nek, Berend Overwijk, Albertje Overwijk, Jantsje Rinsma, Wytske Rypma, Betty Sinnema, Jaap Stienstra, Ronnie Titalepta, Tjikke Titalepta-Poortman, Jan Ale Tjallema, Truus Tritten, Martsje Valk, Hanneke Veltman, Grieteke van der Vlugt, Anneke van der Wal, Gerry de Wal, Susan Wijbenga

Tryater onderschrijft de: