Organisatie

Medewerkers 2016-2017

Leiding artistiek directeur Ira Judkovskaja; zakelijk directeur Valentijn Fit

Spelers Lourens van den Akker, Sjoerd Blom, Michaël Bloos, Aly Bruinsma, Laila el Bazi, Arnold Dijkstra, Douwe Dijkstra, Romke Gabe Draaijer, Nynke Heeg, Karel Hermans, Tijs Huys, Marjolein Ley, Eva Meijering, Raymond Muller, Aukje Schaafsma,  Eelco Venema,  Eline de Vries, Brecht Wassenaar, Lysbeth Welling, Joop Wittermans, Ali Zijlstra

Regisseurs Ira Judkovskaja, Karel Hermans,Tatiana Pratley, Jos van Kan, Karlijn Kistemaker, Aukje Schaafsma, Tamara Schoppert; regie-assistentie Domenica Tundo

Schrijvers en vertalers Kees Roorda, Romke Toering, Eelco Venema, Wessel de Vries; vertaler/corrector Marijke de Boer

Dramaturgie  Inés Sauer

Vormgevers  Elze van den Akker, Bruno Doedens, Maria Dourron, Linda Eijssen, Calle de Hoog, Jan Ros, Janne Sterke, Miek Uittenhout

Muziek Douwe Dijkstra, Wiebe Gotink, Chris Koopman, Laurens van der Meulen, Peter Sijbenga

Kap en grime Arjen van der Grijn

Kostuumatelier coördinatie kostuumatelier Joukje Bosch, Dianne Bonnema; kostuumuitvoering Jikke van den Berg, Joukje Minnema, Gerry Smids, Lidwien van der Veer, Wolly Prins

Techniek en productie hoofd techniek en productie Ekko de Bakker; productie Nienke Rullmann; techniek Henk van der Kooi, Aart Laferte, Klaas Ploegh, Remko Smids, Koos de Vries, Jan Bruinsma, Gerard Jorna, Gido Bamboe, Bart Schurer, Ben Vrielink, Jorrit Meinsma; beheer gebouw Daan van Gent, Diana Nijholt

Buro zakelijk en artistiek coördinator Jojanneke Braam hoofd communicatie An de Wrede; educatie Jeffrey Deelman, Sytse Jansma; tourneeplanning en kaartverkoop Rixt Bottema; publiciteit Grietje Deinum, Sjoukje Werkman; directiesecretatiaat Tineke Fopma; assistentie buro Jeannette Boskma; financial controller Klaas Scheffer; administrateur Johan van der Berg; coördinatie zakelijk netwerk en verhuur Jelly Steenstra; team theaterdocenten Jeffrey Deelman, Raymond Muller, Zen Roorda, Roel Tichelaar, Tim Verbeek, Brecht Wassenaar stagiairs Marlies van der Pol, Christiaan Kamminga

Coördinatie vrijwilligers en horeca Hilly Kronemeijer

Grafische vormgeving Jelle F. Post

Webbouwer  BWH Ontwerpers

Fotografie/traileropnames fotografie  Henk Bleeker, Ruben van Vliet, Saris&Den Engelsman Video Patrick van der Wal

Raad van toezicht voorzitter Fred Veenstra; secretaris Relinde Vos; leden Klaas Lourens, Klaas van den Berg, Rachel Feuchtwang

Bestuur Freonen van Tryater voorzitter Marten van der Molen; penningmeester Ron Leen; secretaris Tineke Hoekstra; bestuurslid  Bianca Domhof adviserend lid Valentijn Fit, An de Wrede, Jelly Steenstra

Vrijwilligers  Anna Marie Adema, Albertsje Andringa-Weening, Finny Andringa, Frans Bakker, Tineke Bleeker, Tini Boelen-Brouwer, Ingrid de Boer, Neeltje Bonnema, Joukje Bosch,Yt Bouma, Agnes Bouma, Aukje de Bruin, Peter de Bruin, Epko Dalstra, Boukje Dijkman, Gurbe Dijkstra, Eef Dijkstra, Els Fongers, Sip van Gelder, Margje van Gelder, Tity Greidanus, Marjan Groen, Geertje Heeg-Folkerts, Harold Hesselink, Dora Hettinga, Janny Willeke Holtrop, Sytske Hoogterp, Baukje Idzerda-Venema, Aleida de Jong, Anne Jorna, Metsje Jorna, Tytsje Julianus, Jantsje Kalsbeek-Nauta, Syb ten Kate, Berend Lania, Grieteke Martens-de Jong, Oekie van der Molen, Akke Miedema-Tjallema, Berend Overwijk, Albertje Overwijk, Jantsje Rinsma, Wytske Rypma, Betty Sinnema, Jaap Stienstra, Ronnie Titalepta, Tjikke Titalepta-Poortman, Jan Ale Tjallema, Truus Tritten, Martsje Valk, Hanneke Veltman, Grieteke van der Vlugt, Anneke van der Wal, Gerry de Wal, Susan Wijbenga

Tryater onderschrijft de: