Schenkingen

Tryater is als culturele instelling gekwalificeerd als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Er zijn in Nederland veel stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor het goede doel. Bij een inzet van minimaal 90 procent voor een algemeen nuttig doel, kan de Belastingdienst zo’n organisatie officieel aanmerken als een ANBI.

Een gift aan een ANBI levert een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige mag namelijk 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek brengen in de aangifte. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat maximaal € 5.000,- aan giften kan worden vermenigvuldigd. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2013.

Meer informatie over de Geefwet is digitaal terug te vinden als onderdeel van de Belastingwet 2013, onder andere op de website van Daargeefjeom of de website van de Rijksoverheid.

> Lees meer

Wij adviseren u graag

Valentijn Fit: v.fit@tryater.nl

Zakelijk

Bedrijven die zich graag cultureel willen onderscheiden kunnen bijdragen aan het aanbod van Tryater. Dit kan op verschillende manieren.

Freonen Bizz

U kent Tryater ongetwijfeld als toneelgezelschap. Maar Tryater is meer en kan meer voor u betekenen als u nu donateur wordt van Tryater Bizz. Dit kan al vanaf € 350,- per jaar!

 • 2 gratis bijeenkomsten per jaar waar u elkaar ongedwongen kunt ontmoeten.
 • ‘Wildcard’ waarmee u één keer een introducé mag meenemen naar deze georganiseerde bijeenkomsten
 • Voor 2 personen gratis entree bij alle reguliere voorstellingen van Tryater in ons eigen gebouw aan de Oostersingel 70
 • 10% korting op bedrijfsarrangementen en trainingen
 • 25% korting op verhuurmogelijkheden van het pand van Tryater
 • 10% korting op het uurtarief van de expertise van ons artistieke team
 • Voorrang bij het boeken van een bedrijfsarrangement

Schenkingen

Tryater is als culturele instelling gekwalificeerd als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Er zijn in Nederland veel stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor het goede doel. Bij een inzet van minimaal 90 procent voor een algemeen nuttig doel, kan de Belastingdienst zo’n organisatie officieel aanmerken als een ANBI. Een gift aan een ANBI […]

Meer informatie over de Geefwet is digitaal terug te vinden als onderdeel van de Belastingwet 2013, onder andere op de website van Daargeefjeom of de website van de Rijksoverheid.

> Lees meer

Sponsoring

Tryater werkt regelmatig met sponsors die verbonden zijn aan een specifieke voorstelling.

 • Sponsoring van Tryater als gezelschap
 • Het sponsoren van een specifieke voorstelling; bijvoorbeeld onze locatievoorstellingen of de kerstvoorstelling.
 • Bedrijven kunnen een schenking doen, met als bijkomend voordeel een fiscale korting.
 • Tryater ontwikkelt af en toe projecten in samenwerking met bedrijven. Een voorbeeld daarvan is de locatietriologie Down South of de samenwerking met de Afûk voor Tomke zoekt de kluts.

Partners

Tryater is onderdeel van de landelijke basisinfrastructuur en daarmee één van de 9 vaste gesubsidieerde toneelgezelschappen van Nederland. De overheidssubsidie die Tryater ontvangt wordt per kunstperiode opnieuw vastgesteld.

> Lees meer