Schenkingen

Tryater is als culturele instelling gekwalificeerd als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Er zijn in Nederland veel stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor het goede doel. Bij een inzet van minimaal 90 procent voor een algemeen nuttig doel, kan de Belastingdienst zo’n organisatie officieel aanmerken als een ANBI.

Een gift aan een ANBI levert een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige mag namelijk 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek brengen in de aangifte. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat maximaal € 5.000,- aan giften kan worden vermenigvuldigd. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2013.

Meer informatie over de Geefwet is digitaal terug te vinden als onderdeel van de Belastingwet 2013, onder andere op de website van Daargeefjeom of de website van de Rijksoverheid.

Wij adviseren u graag

Valentijn Fit: v.fit@tryater.nl

Particulier

U gaat al jaren naar voorstellingen van Tryater. Of u bent nog maar net enthousiast geraakt. U voelt zich betrokken bij ons als makers, met de thema’s die Tryater aansnijdt. Dan kunt ook u Freon van Tryater worden.

Freonen

Als Freon krijgt u korting op de voorstellingen maar, wat belangrijker is: u steunt Tryater om door te gaan met het ontwikkelen van Fries(talig) theater. De Freonebijdrage is € 20,- (geldig voor twee personen).

 • programmabrochure van Tryater
 • twee keer per jaar de Freone-nieuwsbrief
 • korting op bijna alle voorstellingen
 • speciale Freone-activiteiten
 • collectiviteitskorting bij De Friesland Zorgverzekeraar

Freonen XL

Wilt u Tryater eigenlijk wel wat extra steunen? Dat kan! Word FreonXL en steun ons met een extra bijdrage. De bijdrage voor FreonXL is € 50,- (geldig voor twee personen), maar meer mag ook. Boven op de voordelen van de Freonen krijgt u ook nog een keer per jaar gratis toegang tot één van de […]

 • programmabrochure van Tryater
 • twee keer per jaar de Freone-nieuwsbrief
 • korting op bijna alle voorstellingen
 • speciale Freone-activiteiten
 • collectiviteitskorting van De Friesland Zorgverzekeraar
 • een keer per jaar gratis toegang tot één van de try-outs in de eigen theaterzaal van Tryater

Schenkingen

Tryater is als culturele instelling gekwalificeerd als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Er zijn in Nederland veel stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor het goede doel. Bij een inzet van minimaal 90 procent voor een algemeen nuttig doel, kan de Belastingdienst zo’n organisatie officieel aanmerken als een ANBI. Een gift aan een ANBI […]

Meer informatie over de Geefwet is digitaal terug te vinden als onderdeel van de Belastingwet 2013, onder andere op de website van Daargeefjeom of de website van de Rijksoverheid.