Cursus voordrachtskunst (Tresoar ism Tryater)

‘Als stenen konden spreken’

Archief
In de herfst van 2019 organiseert Tresoar samen met Tryater een cursus, waarin je van alles leert over voordrachtskunst, presentatie en performance.

Het gaat vooral over de voordracht van verhalen: de verschillende manieren van stemgebruik en het inzetten van stilte. Een goede voordrachtskunstenaar gebruikt theatertechnieken en vertelstijlen om de tekst over te brengen.

Na drie avonden mogen de cursisten ook echt hun kunsten laten zien aan het publiek. Op vrijdag 15 november is namelijk een provinciale verhalenavond. Overal in Fryslân worden in de sfeer van ‘Winterjûnenocht’ verhalen verteld op plekken zoals huiskamers, musea, cafés en overheidsgebouwen. De cursisten mogen hun verhalen 15 november laten horen in OBE, waar op dat moment de tentoonstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ is. In betere voetstappen kun je niet staan.

Voor deze cursus is het noodzakelijk dat je al een paar verhalen klaar hebt op de eerste cursusavond. Het thema van de provinciale verhalenavond en dus ook voor deze cursus is ‘Als stenen konden spreken’. Laat jouw verbeelding gaan en stel je voor als bijvoorbeeld de stenen van een kerk, asielzoekerscentrum of ziekenhuis tegen jou kunnen praten. Kijk voor meer informatie over 15 november en het thema op www.verhalenavond.nl.

De cursus is bedoeld voor prozaschrijvers in het Fries of een streektaal die niet veel ervaring hebben met het presenteren van eigen werk voor een publiek.

Graag opgeven via de ‘Bestel tickets’ button hierboven. De uiterlijke datum voor opgave is 21 oktober.

Cursusdata: donderdag 24 & 31 oktober, donderdag 7 november en verhalenavond vrijdag 15 november.

Tijd: 19:30-21:30 uur.

Locatie: Tryater, Oostersingel 70, Leeuwarden. Verhalenavond in OBE.

Kosten: €30 voor alle avonden.

Aantal deelnemers: minimaal vijf.

Meer weten?  meindert.reitsma@tresoar.nl of 058-7890758 / 058-7890740 / 058-7890792.