Satelliet

Met de Satellieten versterkt Tryater het theaterklimaat in Friesland, door nieuwe theatermakers de mogelijkheid te bieden kwalitatief hoogwaardige voorstellingen te maken. Tryater ondersteunt hen met expertise, ruimte en materiaal. De Satellieten zijn voor Tryater een inspirerende kracht binnen het gezelschap. Er zijn drie makerskernen te onderscheiden: Skoft&Skiep, HOMSK en Illustere Figuren.

2020

mei

13 mei

1000&1 Nacht

mei t/m juni

Om alle onzekerheden het hoofd te bieden hebben we ervoor gekozen om van start te gaan met digitaal repeteren. We gaan teksten lezen, thema’s bespreken, muziek luisteren op een digitaal…