Satelliet

Met de Satellieten versterkt Tryater het theaterklimaat in Friesland, door nieuwe theatermakers de mogelijkheid te bieden kwalitatief hoogwaardige voorstellingen te maken. Tryater ondersteunt hen met expertise, ruimte en materiaal. De Satellieten zijn voor Tryater een inspirerende kracht binnen het gezelschap. Er zijn drie makerskernen te onderscheiden: Skoft&Skiep, HOMSK en Illustere Figuren.

2021

apr

apr

De Melkweg (4+)

april t/m mei

Een meedansvoorstelling voor kleuters op de boerderij over koeien en melk van het theatercollectief De Beweging

mei

mei

De Melkweg (4+)

april t/m mei

Een meedansvoorstelling voor kleuters op de boerderij over koeien en melk van het theatercollectief De Beweging